Διατήρηση απώλειας βάρους

Πόσες φορές έχουμε ξεκινήσει μία δίαιτα με στόχο την απώλεια βάρους και αφού επιτύχουμε τον στόχο που έχουμε θέσει, σταματάμε και επανέρχονται σταδιακά τα κιλά;

Η δίαιτα, η άσκηση, η τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς και οι στρατηγικές απώλειας βάρους με φαρμακευτική αγωγή έχουν δείξει ότι η μέγιστη απώλεια βάρους επιτυγχάνεται σε 6 μήνες με τα περισσότερα άτομα να ανακτούν ξανά το βάρος τους.

Προκειμένου λοιπόν να βελτιωθούν οι στρατηγικές διατήρησης απώλειας βάρους, σύγκριναν άτομα που ήταν σε θέση να διατηρήσουν την απώλεια βάρους τους με αυτά που ανάκτησαν σταδιακά το βάρος τους.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ των δύο ομάδων;

Η συστηματική ανασκόπηση που διεξήχθη από τους Elfhag και Rössner το 2005 εντόπισε και συνόψισε τους παράγοντες για την επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους και χαρακτήρισε επιτυχημένα τα άτομα:

Διατροφικές συμπεριφορές όπως ο έλεγχος της μερίδας, η ελάττωση της κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφών και η μείωση της πρόσληψης ενέργειας  βρέθηκε ότι είναι θετικά προγνωστικές συμπεριφορές για τη διατήρηση της απώλειας βάρους.

Διατροφικές συνήθειες όπως:

έχουν συσχετισθεί με θετικά προγνωστικά για τη διατήρηση της απώλειας βάρους.

1

Ο ύπνος και πιο συγκεκριμένα η διάρκεια και η ποιότητα του ύπνου φαίνεται επίσης πως επηρεάζει την διατήρηση απώλειας βάρους.

Από τα δεδομένα της ελληνικής μελέτης ΜedWeight που διερευνά τους παράγοντες που σχετίζονται με τη διατήρηση της απώλειας βάρους, οι διατηρούντες ανέφεραν περισσότερες ώρες ύπνου και καλύτερη ποιότητα ύπνου σε σχέση με τους επανακτήσαντες.  

Φαίνεται λοιπόν πως η διατήρηση της απώλειας βάρους είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία η οποία επηρεάζεται όχι μόνο από τη συμπεριφορά του ατόμου αλλά και από την ψυχολογία και το περιβάλλον του.

Πηγές:

Elfhag K, Rössner S. Who succeeds in maintaining weight loss? A conceptual review of factors associated with weight loss maintenance and weight regain. Obes Rev an official journal of the International Association for the Study of Obesity 2005; 6: 67–85.

Ross K.M, Thomas J.G, Wing R.R, Successful weight loss maintenance associated with morning chronotype and better sleep quality. J Behav Med. 2016 Jun; 39(3): 465–471.

Varkevisser R.D.M, Stralen M.M, Kroeze W, Ket J.C.F, Steenhuis I.H.M, Determinants of weight loss maintenance: a systematic review. Obes Rev. 2019 Feb; 20(2): 171–211.

Yannakoulia M, Anastasiou CA, Karfopoulou E, Pehlianidis A, Panagiotakos D.B, Vgontzas A, Sleep quality is associated with weight loss maintenance status: the MedWeight study. Sleep Med  2017;34:242-245.

Share: