Λιπομέτρηση και ανάλυση σύστασης σώματος

τι προσέχουμε σε μία μέτρηση
βρίσουμε την μεταβολική ηλικία , την μυϊκή μάζα και την λιπώδη μάζα.

Ανάλυση σύστασης σώματος –
Λιπομέτρηση

Η λιπομέτρηση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για να αξιολογήσουμε την σύσταση του σώματος και να θέσουμε διατροφικούς στόχους.

Πραγματοποιείται με τον ζυγό-λιπομετρητή MC-780MA και παρέχει άμεση ανάλυση τη σύστασης σώματος με μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας πολυσυχνοτική τεχνολογία BIA.

Τι βλέπουμε σε μια ανάλυση σύσταση σώματος:

Δίνεται επίσης η δυνατότητα τμηματικής ανάλυσης για κάθε χέρι, για κάθε πόδι και για τον κορμό σχετικά με το λίπος και τη μυϊκή μάζα στο σώμα μας.

Δεν μπορούμε να προβλέψουμε την επιθυμία μας για κάποια τροφή, μπορούμε όμως να είμαστε καλά προετοιμασμένοι σε διατροφικό επίπεδο μέσω της οργάνωσης της διατροφής μας.

Τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να γίνει σωστά μια λιπομέτρηση;

Για να είναι η μέτρηση πιο ακριβής θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις κάθε φορά πριν γίνει η εξέταση:

Λιπομέτρηση και ανάλυση σύστασης σώματος

τι προσέχουμε σε μία μέτρηση
βρίσουμε την μεταβολική ηλικία , την μυϊκή μάζα και την λιπώδη μάζα.

Σχετικά με την ένδυση:

Θα ήθελα να με ενημερώνεις:

Η λιπομέτρηση δεν πραγματοποιείται για λόγους πρόληψης:

Aνακαλύψτε τις υπηρεσίες μας